Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Witamy
w Biurze Obsługi Klienta

Komunikaty

28.12.2018

Nowy cennik usług

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dniem 01.01.2019 r. wprowadza nowy cennik za świadczone usługi.

13.06.2018

Ogłosze o zmianie taryf od dnia 16 czerwca 2018 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że Decyzją nr PO.RET.070.187.2.2018.MZ Organu Regulacyjnego – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie obecne taryfy ulegają zmianie od dnia 16 czerwca 2018 r.

07.06.2018

Zawiadomienie

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu zawiadamia, że na podstawie art. 24g ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz.328), dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

O terminie wejścia w życie nowej taryfy Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu powiadomi z wyprzedzeniem.

                   

21.03.2018

Zawiadomienie

Okres obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wągrowiec zostaje wydłużony do dnia 10 czerwca 2018 r.

Wyświetlono pozycje od 16 do 20 z 23

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.