Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Wągrowcu

Informacje o firmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu powstało w skutek podzielenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pile na podstawie Zarządzanie Nr 22 / 91 Wojewody Pilskiego z dnia 3 kwietnia 1991 roku.

 

Z dniem 30 kwietnia tego samego roku Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pile uległo podziałowi.

 

W wyniku tego podziału na bazie majątku WPWiK w Pile przekazanego jako mienie komunalne Gminie Wągrowiec Uchwałą Nr 24 / 91 Rady Miejskiej w Wągrowcu został utworzony zakład budżetowy o nazwie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu.

 

Zakres działalności Przedsiębiorstwa obejmował:

  • dostarczanie wody na cele komunalne, przemysłowe i inne
  • bieżącą eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • konserwację i remonty sieci
  • odbiór i oczyszczanie ścieków

Podjęcie uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego na bazie majątku Wojewódzkiego Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pile z powyższym zakresem działalności traktowane było jako etap wstępny do dalszych przekształceń organizacyjnych, w wyniku których miało powstać przedsiębiorstwo kompleksowo obsługujące miasto od produkcji wody po oczyszczanie ścieków.

Przedsiębiorstwo to zaczęło funkcjonować od dnia 1 maja 1991 roku.

 

Majątek Przedsiębiorstwa stanowiły:

  • Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Janowieckiej
  • Przepompownia Ścieków przy ul. Klasztornej
  • Oczyszczalnia Ścieków Łęgowo
  • Sieci i dołącza wodno – kanalizacyjne

 

W 1992 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 15 kwietnia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Gminy Miasta Wągrowca i zmieniło nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
Zakres działalności spółki nie uległ zmianie i obejmował dotychczasową działalność Przedsiębiorstwa.

 

Akt założycielski Spółki został podpisany 29 kwietnia 1992 roku.

 

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miaso i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.