Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Witamy
w Biurze Obsługi Klienta

Podpisanie umowy - 10.08.2021 r.
11.08.2021

MPWiK Sp. z o.o. informuje o podpisaniu kontraktu na zadanie „Modernizacja i przebudowa przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada”

 

Zamówienia jest częścią projektu pn: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu, realizowanego w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Umowa na zadanie „Modernizacja i przebudowa przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada” została podpisał 10 sierpnia 2021 roku.

 

Kontrakt realizować będzie firma Melbud S. A. ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz. Wartość kontraktu 14.257.844,40 zł.

 

Wartość wszystkich prac związanych z remontem i modernizacją centralnej przepompowni to kwota ponad 14,5 mln zł.

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2022 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.