Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Witamy
w Biurze Obsługi Klienta

Obsługa klienta

Witamy w Biurze Obsługi Klienta


Interesantów przyjmujemy od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 14.30
w piątek od 7.30 do 14.00

 


W Dziale Obsługi Klienta można załatwić następujące sprawy:

 1. GOSPODARKA WODOMIERZOWA
  • podanie odczytu wskazań wodomierza
  • zgłoszenie awarii wodomierza głównego
  • ustalenie terminu wymiany wodomierza głównego
  • zgłoszenie awarii podlicznika i jego ewentualnej wymiany oraz ustalenie terminu ponownego plombowania
  • złożenie wniosku o ekspertyzę wodomierza głównego
  • złożenie wniosku o zamontowanie podlicznika na ogród
 2. UMOWY
  • złożenie wniosku o zawarcie lub rozwiązanie umowy
  • zawarcie lub rozwiązanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej
  • złożenie wniosku o wprowadzenie zmian w danych osobowych związanych ze zmianą nazwiska, adresu do korespondencji i adresu przyłącza
  • złożenie wniosku o zawarcie umowy dla nieruchomości o nieuregulowanym stosunku prawnym
 3. FAKTURY
  • wystawianie faktur za wodę i ścieki oraz wody opadowe
  • wystawianie faktur za plombowanie podliczników
  • wystawianie faktur za wymianę uszkodzonych wodomierzy itp.
  • wystawianie faktur za ekspertyzy wodomierzy
  • przyjmowanie reklamacji faktur za wyżej wymienione usługi
  • wystawianie faktur za zamykanie i otwieranie przyłączy
 4. INNE
  • złożenie dyspozycji na obciążanie rachunku bankowego z ROR (na piśmie)
  • udzielenie informacji o obowiązujących opłatach za dostawę wody i odprowadzenie ścieków

Wnioski i formularze przydatne przy załatwianiu spraw w Dziale Obsługi Klienta znajdują się w zakładce Wnioski i formularze.

 

 

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.