Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Eksploatacja sieci
wodociągowej

Informacje ogólne

Budowę sieci wodociągowej rozpoczęto w 1968 r. i jest kontynuowana na bieżąco. Aktualnie długość sieci wynosi 77,9 km i jest wykonana z n/w materiałów:

 • Rury żeliwne: 44,3 km
 • Rury PVC/PE : 24,3 km
 • Rury AC: 9,3 km 

 

Sieć jest w dobrym stanie technicznym. Z działań podejmowanych na sieci należy wymienić:

 • wymianę zasuw na nowe, 
 • wymianę hydrantów na nowe
 • diagnozowanie wycieków 
 • płukanie sieci a w szczególności na końcówkach
 • monitoring jakości wody (badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne)

 

Aktualnie nie prowadzi się wymiany odcinków sieci wodociągowej na nowe.

 

Sieć wodociągowa to układ połączonych ze sobą przewodów przeznaczonych do przesyłu wody między ujęciem, a odbiorcą. W skład sieci wodociągowej wchodzą:

 • przewody magistralne
 • przewody rozdzielcze
 • połączenia domowe zwane przyłączami


Na sieci zamontowane jest uzbrojenie umożliwiające jej eksploatację, takie jak:

 • zasuwy i przepustnice umożliwiające sterowanie przepływem wody
 • hydranty przeciwpożarowe umożliwiające pobór wody do celów gaśniczych
 • zawory przed i za wodomierzem


Sieć wodociągowa przesyła do odbiorców wodę, która jest ujmowana i uzdatniana w stacji
uzdatniania wody mieszczącej się na terenie Spółki.

 

Każdej doby za pomocą sieci wodociągowej transportowane jest do odbiorców około 3000 m3 wody.

 

Sieć wykonana została z rur: żeliwnych, PVC i PE. Przyłącza natomiast zostały wykonane z rur: stalowych ocynkowanych i PE.

 

Aktualna długość przyłączy wodociągowych wynosi 75,6 km.


Średni wiek eksploatowanej sieci wynosi:

 • od 0 do 10 lat - 24%
 • od 10 do 20 lat - 23%
 • od 20 do 30 lat - 27%
 • od 30 do 50 lat - 26%


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zajmuje się eksploatacją sieci
wodociągowej, której podstawową zasadą jest utrzymanie ciągłego dopływu wody do sieci i
odbiorców przy zachowaniu odpowiedniego ciśnienia i właściwej jakości.

 

Do spełnienia tej zasady konieczne są:

 • naprawy awaryjne sieci wodociągowej
 • kontrola stanu technicznego istniejącej armatury i przewodów wodociągowych
 • bieżąca konserwacja i naprawa istniejącej armatury wodociągowej
 • sukcesywna wymiana starej armatury wodociągowej
 • płukanie sieci wodociągowej
 • odbiory techniczne nowo budowanych przewodów
 • diagnostyka sieci wodociągowej
 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.