Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Witamy
w Biurze Obsługi Klienta

Reklamacje

Zasady zgłaszania reklamacji

 

Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Dostawcę umowy. Szczególnie ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

 

Reklamacja zgłaszana jest w formie pisemnej.


Dostawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamcję bez żadnej zwłoki. Odpowiedzi na zgłoszone reklamacje udzielane są w formie pisemnej.

 

Odpowiedź na zgłoszoną reklamację Odbiorca otrzymuje od Dostawcy w terminie 14 dni od złożenia reklamacji. Jeżeli odpowiedź na zgłoszoną reklamację wymaga dłuższego terminu. Odbiorca powinien być poinformowany o terminie rozpatrzenia złożonej reklamacji. Termin nie powinien być dłuższy niż 30 dni.

 

 

Reklamacja wskazań wodomierza głównego

 

Sprawdzenie wodomierza głównego

 

W przypadku jeśli Odbiorca nie zgadza się ze wskazaniami wodomierza głównego może wystąpić z wnioskiem o jego sprawdzenie.

 

Procedura reklamacji jest następująca:

  1. Odbiorca składa pisemny wniosek o sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego (druk do pobrania na stronie).
  2. Dostawca dokonuje wymiany wodomierza głównego na posesji Odbiorcy.
  3. Dostawca zleca sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego zdemontowanego u Odbiorcy uprawnionemu organowi (legalizatorowi), w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
  4. Po wykonaniu ekspertyzy przez uprawniony organ Dostawca otrzymuje świadectwo z wynikiem kontroli.
  5. W przypadku udokumentowania na podstawie wydanego świadectwa, iż wskazania wodomierza głównego są prawidłowe i nie odbiegają od normy, koszty jego sprawdzenia pokrywa Odbiorca.
  6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazań wodomierza głównego Odbiorcy przysługuje roszczenie z tego tytułu za okres obrachunkowy poprzedzający zlecenie sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza.
 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.