Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Wągrowcu

Misja i wizja

  • Misja Spółki

Satysfakcja odbiorców naszych usług, którą realizujemy poprzez niezawodną dostawę czystej, zdrowej wody przy jednoczesnym odbiorze i oczyszczaniu ścieków, zapewniając czyste i zdrowe środowisko naturalne.

 

 

  • Wizja Spółki

Osiągnięcie najwyższych standardów eksploatacyjnych oraz statusu firmy profesjonalnej, przyjaznej odbiorcom naszych usług oraz dostawcom i środowisku.

 

Realizujemy to poprzez:

 

  • racjonalne i efektywne zarządzanie obiektami gospodarki wodno - ściekowej, dzięki kompetentnemu i skutecznemu zespołowi ludzi będących profesjonalistami,
  • ciągłe doskonalenie zawodowe oraz tworzenie i jednocześnie promowanie standardów, które gwarantują wysoką jakość świadczonych usług,
  • wdrażanie innowacyjnych technologii,
  • nieustanny rozwój poprzez pozyskiwanie nowych klientów,
  • działania w zakresie ekologii oraz świadomej ochrony środowiska naturalnego,
  • dbanie o dobry wizerunek Spółki.

 

 

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.