Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Eksploatacja sieci
wodociągowej

Jakość wody

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu o jakości wody wodociągowej i wyniki badań.


Jakość wody pitnej w Wągrowcu odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 139 i 1893.

 

Badania przeprowadzone przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile oraz Laboratorium Usługowo - Badawcze"BIOCHEMIK" Sp. z o.o. Śmiłowo, Powiatową Stacje Sanitarno - Epidemiologiczną w Pile oraz Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu.

 

 

Sprawozdania z badań i decyzja o przydatności wody do spożycia

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.