Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Eksploatacja sieci
wodociągowej

Ujęcia wody i stacja uzdatniania wody

Ujęcie wody składa się z 8 studni głębinowych o głębokości 120-125 m.

 

Eksploatowany jest mioceński pokład wodonośny (trzeciorzęd).

 

Zdolność stacji uzdatniania wynosi 10.000 m3/d. Aktualnie rozbiór dobowy wynosi  ok. 3800 m3/d.

 

Miasto Wągrowiec zaopatrywane jest w i w wodę w 100 %, ponadto zaopatruje się okoliczne wioski: Łaziska. Długa Wieś, Czekanowo, Jankowo, Kaliska, Rgielsko, Łęgowo, Micharzewo, Przysieczyn, Sieńsko, Wiatrowo, Ochodza (częściowo) Przysieka i Tarnowo Pałuckie (częściowo).  

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Copyright © 2015 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.
Projekt i realizacja KAMPEKI