Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Eksploatacja sieci
wodociągowej

Ujęcia wody i stacja uzdatniania wody

   

Ujęcie wody składa się z 8 studni głębinowych o głębokości 120-125 m.

 

  1. Eksploatowane jest piętro wodonośne neogen.
  2. Miasto Wągrowiec zaopatrywane jest w wodę w 100%. Ponadto woda z ujęcia dostarczana jest do wsi  Kaliska i części Tarnowa Pałuckiego, a także sprzedawana Gminie Wągrowiec w celu zaopatrzenia okolicznych wsi.
  3. Dopuszczalna roczna wielkość poboru wody, zatwierdzona Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu (PO.ZUZ.4.421.648.2019.MS) z dnia 09.09.2019 roku wynosi 2 190.000m3.
  4. Aktualny średni rozbiór dobowy wynosi około 4.400m3 /dobę.
  5. Stacja uzdatniania wody położona jest przy ul. Janowieckiej 100. Do tej stacji tłoczona jest woda ze studni, gdzie następuje jej uzdatnianie. Na terenie stacji uzdatniania wody znajdują się następujące obiekty:

              

             - kaskady z komorami reakcji,

             - cztery filtry grawitacyjne otwarte,

             - zbiorniki wody czystej,

             - pompownia II stopnia z częścią elektryczną,

             - osadniki wód popłucznych.

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.