Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI - Pełnienie funkcji Kierownika Jednostki Realizującej Projekt (JRP) dla projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu”

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI

 

Pełnienie funkcji Kierownika Jednostki Realizującej Projekt (JRP) dla projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu”

 

 

Nr referencyjny: Nr 1/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.)

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone:

 

  1. na stronie internetowej Zamawiającego: https://bip.mpwik-wagrowiec.pl/
  2. na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego: http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl .

Poniżej link do ogłoszenia:

https://bip.mpwik-wagrowiec.pl/zapytanie-ofertowe-na-uslugi-pelnienie-funkcji-kierownika-jednostki-realizujacej-projekt-jrp-dla-projektu-bdquo-rozbudowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-wagrowcu-rdquo,10,n67

 

 

 

 

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.