Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Witamy
w Biurze Obsługi Klienta

PODPISANIE UMOWY na zadanie: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
14.06.2019

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13 czerwca br. w siedzibie Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu odbyło się spotkanie, podczas którego nastąpiło podpisanie Umowy z Wykonawcą NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania związanego z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Wągrowcu.

 

 

            Wczoraj, tj. 13 czerwca 2019 r. doszło do uroczystego podpisania Umowy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., a NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na zadnie pn. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

            Przypominamy, iż to ogromne przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

            To zadanie dla naszej Spółki jest kluczowym i największym z zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji. Oczyszczalnia ścieków jest strategicznym obiektem dla miasta Wągrowca i okolic. Funkcjonująca obecnie w Wągrowcu oczyszczalnia, wybudowana w latach 90. ub. w., jest już przestarzała. Dysponuje tylko jednym ciągiem technologicznym, co jest czynnikiem ograniczającym np. w trakcie remontów bądź napraw. Aby zapewnić prawidłowe jej działanie, decyzja o modernizacji była nieunikniona. Grupa pracowników wągrowieckiego przedsiębiorstwa i magistratu z pełnym zaangażowaniem przygotowywała się do realizacji tego projektu. To ogromne wyzwanie, które wymaga pełnego skupienia na zadaniu, transparentności w działaniu, a także wytrwałości w działaniu.

            Droga do podpisania Umowy nie była łatwa. Jednak z przyjemnością informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania udało się pozyskać Wykonawcę o doskonałych referencjach, a co najważniejsze w wyniku podjętej w dniu 12.03.2019 r. decyzji o zmianie trybu postępowania z „zaprojektuj i wybuduj” na „zaprojektuj”, a następnie „buduj” Spółka mocno ograniczyła koszty projektu, które w postępowaniu „zaprojektuj i wybuduj” firmy zgłaszające się do przetargów oszacowały na kwoty: 1 847 094,64 zł (WUPRINŻ) oraz 3 276 241,52 zł (ATA TECHNIK), natomiast w trybie „zaprojektuj” wyłoniono oferenta którego cena wynosi 521 520,00 zł brutto i są to ostatecznie koszty które Spółka rzeczywiście poniesie na sfinansowanie zamówienia.

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/domyslna

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Copyright © 2015 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.
Projekt i realizacja KAMPEKI