Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook

POIiŚ 2014-2020


 

 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  w Wągrowcu

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu

 

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wągrowcu

 

Cele projektu: Głównym celem projektu jest umożliwienie ludności podłączonej do zbiorczej sieci kanalizacyjnej korzystania z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Zostanie to osiągnięte dzięki rozbudowie i modernizacji części mechanicznej, biologicznej i osadowej na oczyszczalni ścieków oraz pompowni głównej i rurociągów doprowadzających ścieki do oczyszczalni w aglomeracji. Realizacja projektu pozwoli tym samym na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w Polsce.

Ponadto w ramach projektu planuje się dostawę i wdrożenie inteligentnego systemu informacji przestrzennej GIS do zarządzania siecią wod-kan.

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19.06.2018 r.

 

Wartość projektu: 74 581 211,01 zł

 

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 38 719 187,09 zł

 

Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie: ok. 17 500 000,00 zł

 

Termin realizacji: lipiec 2018 r. – 31.12.2023 r.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w wykorzystaniu środków unijnych w ramach       powyższego Projektu.

Każda osoba, która uzna, iż przy realizacji powyższego projektu mogło dojść do potencjalnych nieprawidłowości może je zgłaszać poprzez:

a) specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl  lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu dostępne na stronie internetowej:

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 


 

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.