Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Eksploatacja sieci
wodociągowej

Zaopatrzenie w wodę

Przedsiębiorstwo zaopatruje w wodę 25-tysięczne miasto Wągrowiec oraz dwie wsie Gminy Wągrowiec - Kaliska i Tarnowo Pałuckie na mocy Porozumienia z Aneksem nr 1 w sprawie powierzenia zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 178 poz. 3009 z 2009 r.)

 
POROZUMIENIE   86.475 kB

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.