Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Wągrowcu

Organy spółki

Organ uprawniony do reprezentacji Spółki:

 

Zarząd - jednoosobowo w osobie Prezesa Zarządu
Prezes Zarządu - Krzysztof Garnetz


Organ nadzoru: Rada Nadzorcza

 

Rada Nadzorcza
Przewodniczący: Maciej Bieniek
Członek Rady: Grzegorz Tomaszewski
Członek Rady: Janusz Piechocki


Zgromadzenie Wspólników:

 

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
Burmistrz Miasta Wągrowca

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.