Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Witamy
w Biurze Obsługi Klienta

Komunikaty

10.03.2017

W dniu 28.02.2017 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu:

Nazwa projektu: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu”

23.02.2016

Twardość wody w Wągrowcu.

Twarość wody w Wągrowcu.

03.02.2016

Wymiana wodomierzy głównych

Wymiana wodomierzy głównych nie posiadających ważnych cech legalizacyjnych

30.03.2015

Wymiana wodomierzy głównych

Wymiana wodomierzy głównych nie posiadających ważnych cech legalizacyjnych

03.03.2015

Komunikat w sprawie cen wody, ścieków oraz opłat abonamentowych

Zgodnie z Art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniuścieków” (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu informuje, że Uchwałą Nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19 lutego 2015 r. wprowadzone zostają nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 

01 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.:

Wyświetlono pozycje od 6 do 10 z 10

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Copyright © 2015 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.
Projekt i realizacja KAMPEKI