Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Witamy
w Biurze Obsługi Klienta

Komunikaty

13.06.2018

Ogłosze o zmianie taryf od dnia 16 czerwca 2018 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że Decyzją nr PO.RET.070.187.2.2018.MZ Organu Regulacyjnego – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie obecne taryfy ulegają zmianie od dnia 16 czerwca 2018 r.

07.06.2018

Zawiadomienie

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu zawiadamia, że na podstawie art. 24g ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz.328), dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

O terminie wejścia w życie nowej taryfy Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu powiadomi z wyprzedzeniem.

                   

21.03.2018

Zawiadomienie

Okres obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wągrowiec zostaje wydłużony do dnia 10 czerwca 2018 r.

23.01.2018

Z przyjemnością informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Kwota dofinansowania 24 587 065,89 zł

 

Nazwa projektu: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu”

10.03.2017

W dniu 28.02.2017 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu:

Nazwa projektu: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu”

Wyświetlono pozycje od 6 do 10 z 14

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Copyright © 2015 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.
Projekt i realizacja KAMPEKI