Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Witamy
w Biurze Obsługi Klienta

MPWiK Sp. z o.o. informuje o podpisaniu kontraktu na zadanie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu”
11.05.2021

Zamówienia jest częścią projektu pn: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu, realizowanego w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Umowa na zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu została podpisał 10 maja 2021 roku.

 

W kameralnej uroczystości podpisania kontraktu, która odbyła się na terenie wągrowieckiej oczyszczalni ścieków, uczestniczyli między innymi: burmistrz Wągrowca Jarosław Berendt, przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Jakub Zadroga oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej MPWiK Sp z o.o. Krzysztof Garnetz.

Inwestycja rozpocznie się jeszcze przed początkiem lata br., a zakończy 31 grudnia 2022 roku. Gwarantuje to konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. z Częstochowy oraz T4b Ekotechnologie Sp. z o.o. z Warszawy i Grupa Szymbud Sp. z o.o. Sp. kom. z Kłomnic.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji MPWiK Sp. z o.o. otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 40,3 mln złotych bezzwrotnej dotacji. W ramach inwestycji przewiduje się m.in.:

  • budowę stacji oczyszczania szlamów powstałych podczas czyszczenia studzienek kanalizacyjnych na terenie Wągrowca,
  • przebudowę budynku socjalnego,
  • modernizację i rozbudowę części mechanicznej oczyszczalni i biologicznej,
  • a także budowę nowych obiektów części biologicznej – budowę nowych reaktorów biologicznych, budowę osadników wtórnych, remont zbiornika retencyjnego, nową stację zlewczą itp., przebudowę istniejących obiektów i urządzeń do prowadzenia gospodarki osadami.

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2022 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.