Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Witamy
w Biurze Obsługi Klienta

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu sp. z o.o. zaprasza do współpracy Rolników w celu rolniczego wykorzystania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
17.04.2023

        Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Wągrowcu  Sp. z o.o. ul. Janowiecka 100 informuje o możliwość podjęcia współpracy z rolnikami w zakresie rolniczego wykorzystania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (19 08 05). Osad wytwarzany jest w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Wągrowcu zlokalizowanej przy ul. Skockiej 55. Osad przekazany będzie bezpłatnie.

Wytworzony w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ustabilizowany komunalny osad ściekowy jest bogaty w substancje organiczne, mineralne, azot, fosfor, wapń i magnez oraz posiada wysokie pH co sprzyja odkwaszeniu gleby.

 

Zawartości podstawowych składników nawozowych osadu przedstawia poniższa tabela:

 

Składniki

Jednostka

Średnia za 2021 rok

1.

Azot ogólny (N)

% s.m.

3,72

w tym azot amonowy

% s.m.

0,32

2.

Fosfor (P)

% s.m.

1,26

3.

Magnez (Mg)

% s.m.

0,34

4.

Wapń (Ca)

% s.m.

13,45

5.

Substancje organiczne

% s.m.

44,58

6.

pH

-

10,17

7.

Obecność bakterii chorobotwórczych

szt./100g

0

8.

Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.

szt./100g

0

 

          Komunalny osad ściekowy spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015r. poz. 257) oraz Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2022 r. poz.699 z późn.zm.).

         MPWiK w Wągrowcu sp. z o.o. przed przekazaniem osadu przeprowadzi na własny koszt badanie osadu oraz gruntu, na którym mają być stosowane osady.  Określi również dopuszczalne jego dawki dla określonej powierzchni gruntu i rodzaju uprawy. Wszystkie badania wykonane będą przez akredytowane laboratorium.

Komunalnych osady ściekowe mogą być stosowane:

1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz;

2) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu;

3) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;

4) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne;

5) przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Szczegóły związane z załadunkiem oraz transportem zostaną ustalone indywidualnie.

 

Właściciel gruntu zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego wypisu z rejestru gruntów potwierdzający władanie gruntem oraz mapy obejmującej teren nieruchomości, na której komunalne osady ściekowe mają być zastosowane.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy oraz uzyskaniem szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu:

Maciej Wehr

kierownik oczyszczalni 501008576

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.