Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Witamy
w Biurze Obsługi Klienta

Komunikat w sprawie cen wody, ścieków oraz opłat abonamentowych
03.03.2015

 

 

 

Zgodnie z Art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 „O zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniuścieków” (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu informuje, że Uchwałą Nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia

19 lutego 2015 r. wprowadzone zostają nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia
01 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.:

 

Ceny wody wynoszą

 • dla gospodarstw domowych                                                                2,80 zł/m³ 
 • dla pozostałych odbiorców                                                                  3,15 zł/m³ 

Ceny ścieków wynoszą

 • dla gospodarstw domowych                                                               5,72 zł/m³ 
 • dla pozostałych odbiorców                                                                  6,15 zł/m³ 

Stawki opłat abonamentowych dla gospodarstw domowych opomiarowanych wodomierzem w zależności od wyposażenia nieruchomości wynoszą

 • przy przepływie max do 2,5 m³/h                                                        6,93 zł/miesięcznie
 • przy przepływie max od 2,5 do 6 m³/h                                              10,79 zł/miesięcznie
 • przy przepływie max od 6 do 15 m³/h                                               23,86 zł/miesięcznie

dla pozostałych odbiorców odpowiednio

 • przy przepływie max do 2,5 m³/h                                                      10,88 zł/miesięcznie
 • przy przepływie max od 2,5 do 6 m³/h                                              14,74 zł/miesięcznie
 • przy przepływie max od 6 do 15 m³/h                                               27,81 zł/miesięcznie
 • przy przepływie max od 15 do 40 m³/h                                             57,51 zł/miesięcznie
 • przy przepływie max pow. 40 m³/h                                                  132,31 zł/miesięcznie

Stawki opłat abonamentowych dla odprowadzania ścieków mierzonych urządzeniem pomiarowym

 • dla gospodarstw domowych                                                                3,96 zł/miesięcznie
 • dla pozostałych odbiorców                                                                  7,91 zł/miesięcznie

Stawki opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych wg norm

 • dla gospodarstw domowych                                                                6,93 zł/miesięcznie
 • dla pozostałych odbiorców                                                                10,88 zł/miesięcznie

Opłaty za rozliczanie podliczników

 • odbiorca rozliczany wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej   - gospodarstwa domowe                                                                       2,78 zł/miesięcznie                 - pozostali odbiorcy                                                                               5,56 zł/miesięcznie
 • odbiorca rozliczany wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym     - gospodarstwa domowe                                                                       1,79zł/miesięcznie                     - pozostali odbiorcy                                                                               3,58 zł/miesięcznie

Ceny za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej nie ulegają zmianie i wynoszą dla wszystkich odbiorców

 • na rok za 1 m² powierzchni terenów przem. i składowych oraz baz transport.           1,65 zł
 • na rok za 1 m² powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej                         2,26 zł

 

Wszystkie opłaty podlegają zwiększeniu o obowiązujące stawki podatku VAT.

 

Z taryfami można się zapoznać na internetowej stronie Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń

w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu oraz na internetowej stronie MPWiK:
www.mpwik-wagrowiec.pl   

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Copyright © 2015 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.
Projekt i realizacja KAMPEKI