Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Eksploatacja sieci
kanalizacyjnej

Ceny ścieków

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki oraz stawek opłat abonamentowych na 3-letni okres obowiązywania taryfy (lata 2018-2021).

 

od dnia 16 czerwca 2018 r.

Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena jednostkowa (netto i brutto)

w okresie

od 1 do 12 miesiąca

obowiązywania taryfy

w okresie

od 13 do 24 miesiąca

obowiązywania taryfy

w okresie

od 25 do 36 miesiąca

obowiązywania taryfy

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Grupa 1S

Cena za odprowadzane ścieki

zł/m3

5,72

6,18

5,84

6,31

5,92

6,39

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

zł/o.r.

4,45

4,81

4,56

4,92

4,67

5,04

Grupa 2S

Cena za odprowadzane ścieki

zł/m3

5,72

6,18

5,84

6,31

5,92

6,39

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

zł/o.r.

8,90

9,61

9,12

9,85

9,34

10,09

Grupa 3S

Cena za odprowadzane ścieki

zł/m3

5,72

6,18

5,84

6,31

5,92

6,39

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

zł/o.r.

13,35

14,42

13,68

14,77

14,01

15,13

Grupa 4S

Cena za odprowadzane ścieki

zł/m3

5,72

6,18

5,84

6,31

5,92

6,39

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

zł/o.r.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Grupa 5S

Cena za odprowadzane ścieki

zł/m3

5,72

6,18

5,84

6,31

5,92

6,39

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

zł/o.r.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Grupa 6S

Cena za odprowadzane ścieki

zł/m3

5,72

6,18

5,84

6,31

5,92

6,39

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

zł/ o.r.

10,43

11,26

10,69

11,55

10,95

11,83

 

Do cen i stawek wskazanych w Tabeli 2 w kolumnach „netto” doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami i obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym. Na dzień składania wniosku stawka tego podatku wynosi 8% i zgodnie z tym obliczona została wartość podana w kolumnach „brutto”.

 

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/domyslna

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Copyright © 2015 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.
Projekt i realizacja KAMPEKI