Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Eksploatacja sieci
wodociągowej

Cena wody

Tabela 1. Wysokość cen wody oraz stawek opłat abonamentowych na 3-letni okres obowiązywania taryfy (lata 2018-2021).

 

od dnia 16 czerwca 2018 r.

Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena jednostkowa (netto i brutto)

w okresie

od 1 do 12 miesiąca

obowiązywania taryfy

w okresie

od 13 do 24 miesiąca

obowiązywania taryfy

w okresie

od 25 do 36 miesiąca

obowiązywania taryfy

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Grupa W1 - odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego raz w miesiącu

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

2,80

3,02

2,85

3,08

2,90

3,13

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

zł/o.r.

7,51

8,11

7,69

8,31

7,88 zł

8,51

Grupa W2 - odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego raz na dwa miesiące

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

2,80

3,02

2,85

3,08

2,90

3,13

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

zł/o.r.

11,96

12,92

12,25

13,23

12,55

13,55

Grupa W3 - odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza głównego raz na trzy miesiące

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

2,80

3,02

2,85

3,08

2,90

3,13

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

zł/o.r.

16,41

17,72

16,80

18,14

17,22

18,60

Grupa W4 - odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego raz w miesiącu

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

2,80

3,02

2,85

3,08

2,90

3,13

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

zł/o.r.

1,53

1,65

1,57

1,70

1,61

1,74

Grupa W5 - odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego raz na dwa miesiące

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

2,80

3,02

2,85

3,08

2,90

3,13

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

zł/o.r.

1,53

1,65

1,57

1,70

1,61

1,74

Grupa W6 - odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego raz na trzy miesiące

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

2,80

3,02

2,85

3,08

2,90

3,13

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

zł/o.r.

1,53

1,65

1,57

1,70

1,61

1,74

Grupa W7 - Odbiorcy rozliczani w lokalu w budynku wielolokalowym raz na 2 miesiące

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

2,80

3,02

2,85

3,08

2,90

3,13

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

zł/o.r.

3,06

3,30

3,13

3,38

3,21

3,47

Grupa W8 - Odbiorcy rozliczani w lokalu w budynku wielolokalowym raz na 6 miesięcy

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

2,80

3,02

2,85

3,08

2,90

3,13

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

zł/o.r.

3,06

3,30

3,13

3,38

3,21

3,47

 

Do cen i stawek wskazanych w Tabeli 1 w kolumnach „netto” doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami i obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym. Na dzień składania wniosku stawka tego podatku wynosi 8% i zgodnie z tym obliczona została wartość podana w kolumnach „brutto”.

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/domyslna

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Copyright © 2015 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.
Projekt i realizacja KAMPEKI