Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Witamy
w Biurze Obsługi Klienta

Zawiadomienie
07.06.2018

 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu zawiadamia, że na podstawie art. 24g ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz.328), dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

O terminie wejścia w życie nowej taryfy Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu powiadomi z wyprzedzeniem.

 

              

 
Zawiadomienie taryfy   159.939 kB

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Copyright © 2015 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.
Projekt i realizacja KAMPEKI