Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Witamy
w Biurze Obsługi Klienta

W dniu 28.02.2017 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu:
10.03.2017

 

 

Nazwa projektu: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu”

 

Nazwa Funduszu: Fundusz Spójności

Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: II ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.