Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Wągrowcu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu
18.09.2018

Zamówienie jest częścią Projektu pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w
Wągrowcu, realizowanego w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

Cele projektu: Głównym celem projektu jest umożliwienie ludności podłączonej do zbiorczej sieci kanalizacyjnej korzystania z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Zostanie to osiągnięte dzięki rozbudowie i modernizacji części mechanicznej, biologicznej i osadowej na oczyszczalni ścieków oraz pompowni głównej i rurociągów doprowadzających ścieki do oczyszczalni w aglomeracji. Realizacja projektu pozwoli tym samym na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w Polsce.

Ponadto w ramach projektu planuje się dostawę i wdrożenie inteligentnego systemu informacji przestrzennej GIS do zarządzania siecią wod-kan.

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Copyright © 2015 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.
Projekt i realizacja KAMPEKI