Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Witamy
w Biurze Obsługi Klienta

Ogłoszenie o zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
06.10.2021

        Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że Decyzją nr PO.RZT.70.429.2021/D/SK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) obecna taryfa ulega zmianie od dnia 14.10.2021 r.

 

Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę w dniu 06.10.2021 r. na stronie https://wodypolskie.bip.gov.pl

 
 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2022 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.