Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Wągrowcu

Oczyszczalnia ścieków - jedna z największych w Wągrowcu inwestycji została ukończona w październiku tego roku.
24.10.2023

Przypomnijmy, że w maju 2021 roku podpisano kontrakt na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wągrowcu. Wartość tej inwestycji to niemal 77 mln złotych.

 

Prace ruszyły kilka tygodni później, a planowano zakończenie na 31 grudnia 2022 roku. Ostatecznie ten termin został wydłużony o niemal rok.Z dniem 20 czerwca tego roku sporządzono protokół odbioru końcowego robót budowlanych wraz z uwagami.

19 lipca uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

27 września ostatecznie zakończono prace budowlane.

 

Na początku października podpisaliśmy aneks z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie ostatecznego rozliczenia tej inwestycji tym samym od początku października nowa oczyszczalnia ścieków już działa, a nasza Spółka zakończyła czas realizacji całego zadania.

 

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.