Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Eksploatacja sieci
wodociągowej

Cena wody

Na podstawie artykułu 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 139) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu ogłasza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla poszczególnych grup odbiorców obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku.

 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Wągrowcu zawiadamia, że na podstawie art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2180), okres obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wągrowiec zostaje wydłużony do dnia 10 czerwca 2018 r.

 

Cena wody od 01.04.2017 r.

 

Lp. Nazwa Netto VAT Brutto
1 Gospodarstwa domowe - 1m3 dostarczonej wody  2,80 PLN 8% 3,02 PLN
2

Pozostali odbiorcy - 1m3 dostarczonej wody

3,15 PLN 8% 3,40 PLN
3 Gmina za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych - 1m3 dostarczonej wody 3,15 PLN 8% 3,40 PLN

 

 

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Copyright © 2015 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.
Projekt i realizacja KAMPEKI