Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Eksploatacja sieci
kanalizacyjnej

Ceny ścieków

Na podstawie artykułu 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 139) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu ogłasza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla poszczególnych grup odbiorców obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku.

 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Wągrowcu zawiadamia, że na podstawie art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2180), okres obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wągrowiec zostaje wydłużony do dnia 10 czerwca 2018 r.

 

Cena za ścieki odprowadzane do urządzeń MPWiK Sp z o.o. od 01.04.2017r.

 

Lp. Nazwa Netto VAT Brutto
1 Gospodarstwa domowe - 1m3 odprowadzonych ścieków

5,72

PLN

8%

6,18

PLN

2 Pozostali odbiorcy - 1m3 odprowadzonych ścieków

6,15

PLN

8%

6,64

PLN

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Copyright © 2015 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.
Projekt i realizacja KAMPEKI